Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

  XXXII sesja Rady Gminy Sulęczyno
  Z a p r a s z a m na XXXII sesję VI kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 01 sierpnia 2014 roku ( tj.piątek ) o godz.1100w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno z następującym porządkiem:

  1. Sprawy regulaminowe:
  • a) otwarcie XXXII sesji Rady Gminy,
  • b) przedstawienie porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
  • c) zatwierdzenie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 20 czerwca
  • 2014 roku.


  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.


  3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.


  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zamiany gruntów położonych w Borku,
  • b) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Sulęczyno na okręgi wyborcze,
  • c) zamiany opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sulęczyno,
  • d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2014-2024,
  • f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2014,
  • g) zaciągnięcia kredytu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej w
  • Mściszewicach",
  • h) zaciągnięcia kredytu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Park edukacyjno-rekreacyjny
  • w Mściszewicach".


  5. Interpelacje i wolne wnioski.

  Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno
  Kazimierz GAWIN

  Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

  Bieżące prace władz samorzadowych

  (Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
  Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Uchwały Rady w roku 2014