Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

  Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

  Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ogłoszony w dniu 14 marca br.

  Wpłynęło szesnaście ofert na realizację zadań z zakresu:

  • 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • 2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • 3) turystyki, krajoznawstwa i ochrony przyrody.

  Najważniejsze wydarzenia 2014 roku

  Bieżące prace władz samorzadowych

  (Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
  Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Uchwały Rady w roku 2014