Aktualnościhttp://suleczyno.plTue, 11 Dec 2018 11:01:23 +0100Joomla! - Open Source Content Managementpl-plInformacja o dniu wolnym 24 grudnia 2018 roku.http://suleczyno.pl/component/k2/item/497-informacja-o-dniu-wolnym-24-grudnia-2018-roku.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/497-informacja-o-dniu-wolnym-24-grudnia-2018-roku.html Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) - WIGILIA  Urząd Gminy Sulęczyno będzie nieczynny.     ]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościMon, 10 Dec 2018 22:24:39 +0100Projekt Aktywne Sołectwohttp://suleczyno.pl/component/k2/item/495-ii-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/495-ii-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.html  Gmina Sulęczyno zrealizowała projekt pn. „Aktywne Mściszewice”. Zagospodarowany został fragment parku edukacyjno - rekreacyjnego w miejscowości Mściszewice (plac przy Zespole Szkół). Zamontowano 3 zespolone urządzenia siłowni zewnętrznej - surfer…

Na to zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł ze środków Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie” realizowanych na terenach wiejskich w 2018 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

 

]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościMon, 03 Dec 2018 21:11:31 +0100
PIERWSZA SESJA RADY GMINY KADENCJI …..http://suleczyno.pl/component/k2/item/494-pierwsza-sesja-rady-gminy-kadencji.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/494-pierwsza-sesja-rady-gminy-kadencji.htmlPIERWSZA SESJA RADY GMINY KADENCJI ….. We wtorek 20 listopada 2018 roku budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Sulęczyno VIII kadencji. W której udział…


Przewodniczącym Rady Gminy Sulęczyno VIII kadencji został Pan Kazimierz Gliniecki a wiceprzewodniczącym Pan Dariusz Kulas. Wybrano także składy osobowe komisji, które ukonstytuowały się następująco:

KOMISJA REWIZYJNA: Kamiński Grzegorz – Przewodniczący komisji , Gawin Marcin i Dera Robert.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: Szuta Piotr – Przewodniczący komisji, Wenta Marzena – Wiceprzewodniczący komisji i Myszk Wiesława.

KOMISJA FINANSÓW: Treder Łukasz – Przewodniczący komisji, Bielicki Grzegorz i Wenta Marzena.

KOMISJA DS. PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA: Bronk Arkadiusz – Przewodniczący komisji, Kujda Dorota i Łukowicz Maria.

KOMISJA DS. OŚWIATY, TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU: Kreft Tomasz – Przewodniczący komisji, Kujda Dorota i Las Grażyna.

Transmisję z obrad Rady Gminy jest dostępna pod poniższym linkiem: OBRADY RADY GMINY SULĘCZYNO

 

]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościMon, 03 Dec 2018 17:57:32 +0100
II sesja VIII kadencji Rady Gminy Sulęczynohttp://suleczyno.pl/component/k2/item/491-ii-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/491-ii-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlZapraszam na II sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 29 listopada 2018 roku (tj. czwartek) o godz.13.30 w lokalu remizy OSP w Sulęczynie.

Porządek obrad:
                    
1. Sprawy regulaminowe:

   a) otwarcie II sesji Rady Gminy,
   b) przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy.

2. Sprawozdanie Wójta Gminy.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie Sulęczyno,
b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulęczyno,                               
c) wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
d) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
e) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości,
f) Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
g) ustalenia wynagrodzenie Wójta Gminy Sulęczyno,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.

4.Interpelacje i wolne wnioski.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  GMINY
Kazimierz GLINIECKI

]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościThu, 22 Nov 2018 11:03:25 +0100
I sesja VIII Kadencji Rady Gminy Sulęczynohttp://suleczyno.pl/component/k2/item/490-i-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/490-i-sesja-viii-kadencji-rady-gminy-suleczyno.htmlZgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego…

1.Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji.        

2.Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
              
3.Ślubowanie Radnych Rady Gminy Sulęczyno.

4.Wybór składu Komisji Skrutacyjnej:
    a)zgłaszanie kandydatów,
    b)głosowanie składu komisji,
    c)ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej. (prowadzi: radny senior VIII kadencji)

 5.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno:
    a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
    b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
    c) ogłoszenie wyników głosowania. (prowadzi: przewodniczący Komisji Skrutacyjnej)
    d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.   (ogłasza: przewodniczący obrad)

6.Przekazanie prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Sulęczyno.

7.Ślubowanie Wójta Gminy Sulęczyno.

8.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (§ 11 obowiązującego Statutu Gminy Sulęczyno – jeden Wiceprzewodniczący Rady Gminy):
    a) zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
    b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
    c) ogłoszenie wyników głosowania,
    d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

9.Powołanie składów osobowych:  
    a) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,                                                                                      
    b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy,                                                                    
    c) Komisji ds. Finansów Rady Gminy,                                                                                                                                                                                                                                                    
    d) Komisji ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy,
    e) Komisji ds. Oświaty, Turystyki, Kultury i Sportu Rady Gminy.

10.Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
                                                              

I sesja VIII kadencji zwołana przez Komisarza Wyborczego

 

Transmisja na żywo Obrad Rady Gminy Sulęczyno będzie dostępna na portalu Youtube 

]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościWed, 14 Nov 2018 13:36:13 +0100
Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla mieszkańców powiatu kartuskiego powyżej 65 roku życia z grupy ryzykahttp://suleczyno.pl/component/k2/item/489-bezplatne-szczepienia-przeciw-pneumokokom-dla-mieszkancow-powiatu-kartuskiego-powyzej-65-roku-zycia-z-grupy-ryzyka.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/489-bezplatne-szczepienia-przeciw-pneumokokom-dla-mieszkancow-powiatu-kartuskiego-powyzej-65-roku-zycia-z-grupy-ryzyka.htmlStarostwo Powiatowe w Kartuzach zaprasza osoby, które ukończyły 65 lat, są zameldowane na terenie powiatu kartuskiego i nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom oraz są leczone z powodu chorób układu…

Szczepienia są wykonywane w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 Krystyna Mach przy ul. Jeziornej 11 w Kartuzach, nr tel. 58 685-34-26/27. Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800-1800. Zarejestrować można się telefonicznie lub osobiście. Ze szczepień w 2018 r. może skorzystać 106 osób.   

Zakażenie pneumokokowe wywoływane jest przez bakterie – pneumokoki, czyli dwoinkę zapalenia płuc (łac. Streptococus pneumoniae). Pneumokoki są najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego (zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli). Są też przyczyną poza szpitalnego zapalenia płuc.

Najcięższą postacią zakażenia pneumokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP). W pojęciu tym mieści się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica) i zapalenie płuc z bakteriemią. Pneumokoki mogą również wywoływać zapalenie spojówek, zapalenie otrzewnej oraz zapalenie stawów.

Pneumokoki są najczęstszą przyczyną zachorowalności i umieralności w skali świata powodując około 3,5 mln zgonów rocznie, z czego 1 mln z powodu zapalenia płuc. W populacji dorosłych szczególnie narażona na zakażenie pneumokokami jest grupa osób po 65 roku życia, u których stwierdza się deficyty odporności oraz cierpiących na choroby przewlekłe (tj. cukrzycę, choroby sercowo-naczyniowe, choroby układu oddechowego, w tym astmę lub zaburzenia immunologiczne).    

Zakażenia wywołane przez pneumokoki mogą mieć szczególnie ciężki przebieg u osób powyżej 65 roku życia. Liczne dowody naukowe wskazują, ze zgonom wywołanym przez pneumokoki można skutecznie zapobiegać poprzez szczepienia.  

Szczepienia są wykonywane w ramach „Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”, który jest finansowany z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego i Powiatu Kartuskiego.

]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościMon, 05 Nov 2018 10:43:43 +0100
Dodatkowy nabór do projektu OZE dla Kaszubhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/488-dodatkowy-nabor-do-projektu-oze-dla-kaszub.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/488-dodatkowy-nabor-do-projektu-oze-dla-kaszub.htmlNajważniejsze informacje o naborze

I. Uczestnicy projektu

Osoby fizyczne będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Gminie Sulęczyno posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów budynków mieszkańców. Budynek mieszkalny musi być użytkowany, tzn. oddany do użytku nie później niż na dzień  30-11-2018r

II. Kryteria wyboru uczestników

W ramach naboru do projektu przewidziano dokonanie wyboru uczestników na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium I – efekt środowiskowy – przyjmuje się dwa kryteria środowiskowe:

        do udziału w projekcie przyjmuje się w pierwszej kolejności instalacje do wyczerpania następujących wskaźników łącznej mocy wszystkich instalacji zgłoszonych w naborze odpowiednio:

        dla instalacji solarnych – 388,25 kW
        dla instalacji pomp ciepła do podgrzewania c.w.u – 137,30 kW

 do udziału w projekcie przyjmuje się gospodarstwa domowe, które do c.w.u. używają najbardziej emisyjnych nośników energii (1. Energia elektryczna, 2. Węgiel, 3. Olej opałowy, 4. Gaz płynny, 5. Drewno, pelet, słoma, trociny, 6. inne),

Kryterium II – kolejność zgłoszeń (DEKLARACJI) – w przypadku, gdy wpłyną zgłoszenia charakteryzujące się podobnym efektem środowiskowym o wyborze zadecyduje data wpływu  ankiety szczegółowej .

 

III. Termin i miejsce składania ankiet szczegółowych

    Nabór uzupełniający do projektu prowadzony będzie w dniach 31-10-2018 r. do 16-11-2018 w siedzibie Urzędu Gminy Sulęczyno. W tym terminie należy dostarczyć wypełnione ankiety szczegółowe

    Poniżej w załącznikach znajdują się dokumenty do pobrania:

Wzór ankiety szczegółowej dla potrzeb oszacowania możliwości zastosowania instalacji odnawialnych źródeł energii do ogrzewania wody użytkowej.

     Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie.

    Regulamin przeprowadzenia uzupełniającego naboru uczestników projektu pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno” - ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Sulęczyno Nr 110/2018 z dnia 29 października 2018 r.

]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościTue, 30 Oct 2018 14:27:11 +0100
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SULĘCZYNO o terminie polowań zbiorowych na terenie Gminy Sulęczyno:http://suleczyno.pl/component/k2/item/486-obwieszczenie-wojta-gminy-suleczyno-o-terminie-polowan-zbiorowych-na-terenie-gminy-suleczyno.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/486-obwieszczenie-wojta-gminy-suleczyno-o-terminie-polowan-zbiorowych-na-terenie-gminy-suleczyno.htmlNa podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) zawiadamiam o terminie polowań zbiorowych na…

            Koło Łowieckie nr „Łabędź” w Kartuzach:

 

Lp.

Data polowania

Numer obwodu łowieckiego

1

23.12.2018 r.

100

2

19.01.2019 r.

100

 

Koło Łowieckie „BEKAS” w Gdańsku:

 

Lp.

Data polowania

Numer obwodu łowieckiego

1

17-18.11.2018 r.

145

2

08-09.12.2018 r

145

3

05-06.01.2019 r.

145

4

09-10.02.2019 r.

145

 

Koło Łowieckie nr 22 „KULIK” w Gdańsku:

 

Lp.

Data polowania

Numer obwodu łowieckiego

1

16.12.2018

101

 

Koło Łowieckie nr im. Wojskiego w Gdyni

Lp.

Data polowania

Numer obwodu łowieckiego

1

27.10.2018 r.

102

2

03.11.2018 r.

102

3

22.12.2018 r.

102

4

26.01.2019 r.

102

 

 

 

  WÓJT

Bernard Grucza

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościFri, 26 Oct 2018 13:10:55 +0200
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.http://suleczyno.pl/component/k2/item/485-narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/485-narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.htmlWójt Gminy Sulęczyno informuje, o udzieleniu przez Pana Dariusza Drelicha – Wojewody Pomorskiego w dniu 28 maja 2018r. zgodnie z umową 71/2018/NPRC, dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości…]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościMon, 10 Sep 2018 07:58:48 +0200„Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice – Etap II”.http://suleczyno.pl/component/k2/item/484-rozbudowa-i-przebudowa-zespolu-szkolno-przedszkolnego-wraz-z-infrastruktura-w-m-msciszewice-etap-ii.htmlhttp://suleczyno.pl/component/k2/item/484-rozbudowa-i-przebudowa-zespolu-szkolno-przedszkolnego-wraz-z-infrastruktura-w-m-msciszewice-etap-ii.htmlW dniu dzisiejszym (16.10.2018 r.) została podpisana umowa z firmą: Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowskiej Huty na wykonanie zadania wykonania zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego…]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościTue, 16 Oct 2018 16:12:27 +0200